Frederiksgroup CZ
FG Group
FG Services
FG Equity
FG Accounting

title_services

Företaget erbjuder följande tjänster till sina kunder:

   Innehav, förvaltning och underhåll av egendom på medellång och lång sikt
   Tillhandahållande av fordonspark

Kontakt:

FG Equity, s.r.o.

Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 590 791
e-mail: info@fgequity.cz

Copyright © 2012 Frederiksgroup AG