Frederiksgroup CZ
FG Group
FG Services
FG Equity
FG Accounting

title_services

Företaget är en del av den starka internationella koncernen Frederiksgate AB. Investerare är det privata svenska investeringsbolaget Frederiksgate AB, som har sitt säte i Stockholm och fokuserar på investeringsprogram i Central- och Östeuropa. Vid val av investeringsprogram inriktar sig Frederiksgate AB framför allt på att identifiera och förvärva projekt med potential till betydligt ökat marknadsvärde, attraktivt betalningsflöde och möjlighet till hög avkastning på investeringar.

Kontakt:

FREDERIKSGROUP, s.r.o.

Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 590 791
e-mail: info@frederiksgroup.cz

Copyright © 2012 Frederiksgroup AG