Frederiksgroup CZ
FG Group
FG Services
FG Equity
FG Accounting

title_services

Poskytování širokého spektra back-office služeb a provozního zázemí:
   Služby office,  Služby HR
   Služby správních agend
   Služby marketingového zaměření
   Pronájem nebytových prostor včetně přidružených služeb
   Zajišťování služeb mobilních operátorů
   Poskytování služeb kartových tankovacích společností

Kontakty:

FG Services, s.r.o.

Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 590 791
e-mail: info@fgservices.cz

Copyright © 2012 Frederiksgroup AG