Frederiksgroup CZ
FG Group
FG Services
FG Equity
FG Accounting

title_services

Ett brett utbud av back-office-tjänster och verksamhetsresurser:
   Kontorstjänster, personaltjänster
   Förvaltningstjänster
   Marknadsföringstjänster
   Uthyrning av affärslokaler samt tjänster i samband med detta
   Tjänster för mobiloperatörer
   Tillhandahållande av tankkortstjänster

Kontakt:

FG Services, s.r.o.

Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 590 791
e-mail: info@fgservices.cz

Copyright © 2012 Frederiksgroup AG